Pravidla

Pravidla jsou důležitou součástí naší firmy
Proto je každý zaměstnanec musí znát a dodržovat

§1 Všeobecná pravidla

§1.1 - Dodržování pravidel silničního provozu a pravidel TruckersMP

§1.2 - Povinnost zapisovat ujeté zakázky na portál Trucksbook pomocí jejich aplikace

§1.3 - Každý zaměstnanec musí být schopen ujet povinný limit 5000km. Ujeté km se sčítají, pokud hrajete i ATS

§1.4 - V případě, že nedokáže zaměstnanec ujet povinný limit, podá si omluvenku. V opačném případě hrozí trest nebo vyhození

§1.5 - Dělat dobré jméno firmě ve hře i mimo ni

§1.6 - Povinnost používat firemní nátěr jak na tahač, tak i na návěs

§1.7 - Povinnost každého je při hraní ETS2/ATS používat Discord a Trucksbook

§1.8 - Navštěvovat Discord a Messenger skupinu, kde jsou uváděny důležité informace

§1.9 - Používat tzv. TAG firmy před jménem na TruckersMP. ("B&Č Transport --Vaše přezdívka--")

§1.10 - Používat pouze jednu přezdívku na všech firemních platformách

§1.11 - Neaktivita delší jak 30 dnů bez omluvenky se rovná vyhazovu z firmy

§1.12 - Poslouchat a respektovat rozhodnutí Vedení firmy

§1.13 - Opuštěním Messenger skupiny nebo Discord serveru opouštíte firmu

§1.14 - Nemůžete být členem více firem najednou

§2 Pravidla Discord serveru

§2.1 Povinnost dodržovat zásady slušného chování a omezit vulgaritu

§2.2 Zákaz nahrávání zvukových záznamů, bez předešlé domluvy

§2.3 Zákaz přeskakování (tzv. switchování) z místnosti do místnosti během krátké časové doby

§2.4 Zákaz vynášení chatů a struktury firemního serveru

§2.5 Zákaz přerušování

§3 Pravidla konvojů

§3.1 - Docházet na povinné firemní konvoje

§3.2 - Pořadí každého určuje vedení firmy

§3.3 - Dodržovat bezpečný odestup, tak aby byl každý schopen reagovat na nenadálou situaci

§3.4 - Držet se konvoje po celou dobu jízdy

§3.5 - Nenarážet a neblokovat za účelem pomsty nebo jiného psychického ukájení

§3.6 - Nepředjíždět a neměnit pořadí v konvoji, pokud to situace naléhavě nežádá

§3.7 - Nebrzdit zbytečně konvoj prudkým bržděním

§3.8 - Před konvojem máte povinnost si doplnit palivo a opravit soupravu

§3.9 - Doprovodná vozidla používá pouze CC team s povolením velitele

§3.10 - Omluvenku si můžete podat maximálně 30 minut před povinným konvojem

§4 Pravidla náboru

§4.1 - Náborář si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nábor na základě chování žadatele

§4.2 - Náborář určuje čas i datum náboru, není možnost provést nábor dříve než ve sjednaný termín

§4.3 - Změnu jména a firemního nátěru mění žadatel až po rozhodnutí náboráře na základě pohovoru

§5 Pravidla zkušebních zaměstnanců

§5.1 - Zkušební zaměstnanci musí být aktivní a schopni splnit požadovaný limit za měsíc (10 000km)

§5.2 - Podáním přihlášky souhlasíte se všemi pravidly